เว็บสล็อตแตกง่าย CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT”

เว็บสล็อตแตกง่าย CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT”

CAT ประกาศความพร้อมด้านบริการ Smart City และ IoT เว็บสล็อตแตกง่าย ปักธงภูเก็ตเปิดตัวโครงข่าย LoRaWAN และระบบแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) รองรับบริการอัจฉริยะด้านต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “LoRa IoT by CAT” พร้อมผนึกพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนบริการอัจฉริยะ ชูภูเก็ตเป็นต้นแบบสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ เทียบชั้น Smart City ทั่วโลก เตรียมนำโมเดลภูเก็ตเมืองอัจฉริยะขยายสู่เมืองใหญ่ทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (20เม.ย.) ที่โรงแรม Bhukitta Grand Ballroom จังหวัดภูเก็ต 

นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “Success to Phuket Smart City” พร้อมเปิดตัว LoRa IoT by CAT  โครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Phuket Smart City เมืองอัจฉริยะต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ตามแผนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)  กล่าวว่า  ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ต มีความสวยงาม มีความอบอุ่นเป็นเมืองแห่งมิตรไมตรีควบคู่กับการเป็นเมืองที่มีความทันสมัยมีการอำนวยความสะดวกในความเป็น Phuket Smart City ไทยแลนด์ 4.0 และอยากให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชน ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำมาพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ในภูมิภาคอันดามันให้เจริญควบคู่ไปด้วย

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็น Smart City ต้นแบบอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวนานาชาติต่างหลั่งไ หลเข้ามาดังนั้นการประกาศความพร้อมสู่การเป็นภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะทำให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิวัติ ระบบบริหารจัดการ เมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อร่วมกัน บูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและสามารถ นำไปประมวลผล เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการจราจร,การเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงการบริการ,การจองโรงแรม,การใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นซิลิคอนวัลเลย์ในระดับภูมิภาคตามนโยบายการเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อย่างมีศักยภาพ

ขณะที่ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือCAT 

กล่าวว่า CAT ได้มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN เพื่อรองรับบริการ IoT ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะโครงการ Smart City ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN อย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั่วจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ Smart Services ด้านต่าง ๆ และการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในจังหวัดภูเก็ตที่มีแนวโน้มจำนวนการใช้งานเพิ่มมากขึ้น หลักการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน กับส่วนที่เป็นบริการ  ซึ่งภารกิจหลักที่ CAT ได้ดำเนินการแล้วในส่วนแรก คือการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง Free Wi-Fi 1,000 จุดทั่วทั้งภูเก็ต และล่าสุดคือการติดตั้งโครงข่ายไร้สายสำหรับ IoT คือ LoRaWAN ซึ่งหลังจากจัดให้มีโครงข่ายพื้นฐานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว CAT ยังได้ขยายมาดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของบริการ โดยขับเคลื่อนการพัฒนาบริการและโซลูชั่นต่างๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่น ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเมืองภูเก็ตที่มีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 CAT ได้วางโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) ในภูเก็ต เป็นโครงข่ายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับบริการ IoT (Internet of Things) และเป็นระบบที่รองรับการพัฒนาโซลูชั่นบริการอัจฉริยะต่างๆ ในเมืองที่เป็น Smart City สำคัญๆ ในหลายประเทศทั่วโลก โดย LoRaWAN จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ อันเป็นหัวใจสำคัญของบริการ อัจฉริยะใน Smart City อาทิ Smart Metering, Smart Buildings, Smart Lighting, Smart Parking, Smart Farming, Smart Logistics และ Smart Tourism ด้วยการรับ-ส่งสัญญาณได้ครอบคลุมระยะทางไกลและใช้พลังงานต่ำ โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ LoRaWAN  

ขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนด้านการให้บริการ CAT ได้เปิดตัวพัฒนาแพลตฟอร์ม LoRa IoT by CAT เพื่อให้ความสะดวกต่อภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมศึกษาพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการบนโครงข่าย LoRaWAN โดยบริการที่ได้เริ่มทดสอบให้บริการไปแล้ว ได้แก่ ระบบติดตามพิกัด (GPS Tracking) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งการเดินทางของยานพาหนะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต อาทิ เรือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเก็บขยะ รถทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ การใช้งานบริการด้าน IoT ในภูเก็ตยังอยู่ในระยะแรก และมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้บริการ Speed Boat รายใหญ่ได้เริ่มนำไปใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบของการติดอุปกรณ์ระบบติดตามพิกัดไว้บนตัวเรือ และสายรัดข้อมือติดตัวนักท่องเที่ยว (Wristband) โดยบริการอื่นๆ ที่ CAT ได้พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อสนับสนุน Smart Tourism อาทิเช่น แอปพลิเคชัน Smart Phuket 4.0,  สล็อตแตกง่าย